Les voorwaarden

Er wordt gewerkt met een les overeenkomst.
De minimum les periode is bij 30 minuten wekelijkse les 15 lessen.
De overeenkomst wordt steeds automatisch verlengd aan het einde van de periode.
Opzeggen kan 4 weken voor de 15de les.
Het is mogelijk om per les periode 1 keer afwezig te zijn/over te slaan zonder dat dit meetelt, maar worden er meer lessen verzuimd dan tellen deze lessen wel mee.
Tijdens de school vakanties zijn er geen lessen.
Er kan ook gekozen worden voor lessen van 45 minuten, de minimale les periode is dan 10 lessen.

Les aanbod:

# Lessen Prijs
15 lessen van 30 minuten 300 euro
10 lessen van 45 minuten 300 euro